Kvalita firmy

Integrovaný manažérsky systém (IMS) v spoločnosti vychádza z prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa manažérstva kvality (ISO 9001), environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia (OHSAS 18001). Hlavným aspektom integrácie bol systém manažérstva kvality, na ktorý sú naviazané ďaľšie manažérske systémy založené na procesnom prístupe.

Vykonávané práce
 • Zateplenie rodinných domov, bytov a priemyselných objektov
 • Prípravné práce k realizácii stavieb
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Rekonštrukcie objektov
 • Zemné práce
 • Demolačné práce
 • Tesárske práce
 • Omietky
 • Železo betonárske práce
 • Sadrokartónové práce
 • Potery
 • Predaj stavebných materiálov
 • Prenájom stavebného lešenia

naše práce

Zateplenie fasády bytovehého domu na sídlisku Družba, Bardejov 

Zateplenie fasády bytového domu Sazavského, Bardejov 

Zateplenie fasády, Dom dôchodcov v Bardejove 

Strojové Omietky

Montáž SAdrokartónov

Potery

demolačné práce a zemné práce

Prenájom stavebného lešenia

predaj stavebných materiálov